W związku z dużym zainteresowaniem kolekcją Jan Paweł II – Człowiek, który zmienił świat oraz licznymi prośbami ze strony Kolekcjonerów o przedstawienie kolejnych ważnych faktów z życia naszego Wielkiego Rodaka, Skarbnica Narodowa podjęła decyzję o przedłużeniu kolekcji i dodatkowej emisji następnych medali.