Medal upamiętniający postać Prymasa Tysiąclecia wykonany w niezwykłej technice – Trzech Kolorów Srebra!

Kardynał Stefan Wyszyński przez 33 lata kierował Kościołem katolickim w Polsce. Jego działalność duszpasterska przypadła na trudny okres represji kierowanych w stronę duchowieństwa przez reżim komunistyczny. Pomimo szeregu trudności udało mu się utrzymać istnienie i niezależność instytucji kościelnych w kraju. W ostatnich latach życia, które przypadały na czas protestów robotniczych, nawoływał do rozwagi i odpowiedzialności. […]

Medal pamiątkowy z okazji zakończenia procesu beatyfikacji Jana Pawła II

Międzynarodowe uroczystości związane z zakończeniem procesu wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze trwały pomiędzy 30 kwietnia a 2 maja bieżącego roku. Msza beatyfikacyjna odbyła się 1 maja na Placu Św. Piotra w Watykanie, której przewodniczył papież następca – Benedykt XVI. Było to szczególne wydarzenie dla każdego Polaka i wiernych na całym świecie.