W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt narodowych. Wśród licznych bohaterów broniących niepodległości naszego kraju, na szczególne uznanie zasługuje postać Pierwszego Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego. Pragnąc upamiętnić jego osobę,